Om Houghton

Innovationsledare

Houghton International, en av världens ledande företag inom utveckling av avancerade metallbearbetningsvätskor och omfattande tjänster, erbjuder kundanpassade lösningar för att öka produktiviteten och minska driftskostnaderna genom att inrätta Center för kundlösningar hela Europa.

Forskning & utveckling

Kraven på metallbearbetningsvätskor växer med kraven på metallbearbetning. Våra Center för kundlösningar erbjuder nu möjligheten att, tillsammans med dig och alla som är inblandade, inte bara optimera din Houghton-produkt, utan också driva en konsekvent och målinriktad vidareutveckling.

Processoptimering

Förvärvet av produktionsmaskiner innebär höga investeringskostnader. Ofta är det möjligt att optimera produktionsprocesser genom att använda applicerade bearbetningsvätskor snarare än att förändra eller byta en historiskt uppbyggd infrastruktur vad gäller maskinpark eller utrustning. Houghton optimerar din tillverkningsprocess tillsammans med dig.

Öka produktiviteten

Tillsammans med våra kunder och alla berörda parter, utforskar och utvecklar vi högteknologiska produkter, hjälper till med lämplig utrustning och omfattande tjänster för vätskehanteringen för att öka din konkurrenskraft och minska kostnaderna. Våra Center för kundlösningar i Dortmund, Turin, Manchester, Barcelona och Rouen är därför en viktig faktor för framgång.