FluidTrend jest unikalnym systemem  opracowanym przez Houghton w celu technicznego wsparcia naszych usług serwisowych Fluidcare®  jak również nadzoru nad parametrami produktów do obróbki metali stosowanych przez naszych klientów. System jest prosty w obsłudze  i pozwala użytkownikom na uzyskanie natychmiastowej informacji  zarówno na temat wydajność i jak i  kosztów dla danej maszyny lub urządzenia.

System został zaprojektowany w celu optymalizacji parametrów produktów do obróbki metali i gospodarki smarowniczej. Wszystkie wyniki wykonanych badań lub testów są automatycznie rejestrowane i natychmiast widoczne w  FluidTrend. Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na szybkie generowanie raportów statusu maszyn, produktów w nich używanych i trendów.

System FluidTrend wspomaga procesy obsługi maszyn w zakresie gospodarki smarowniczej gromadząc dane wygenerowane w trakcie uzupełniania produktów w maszynach. FluidTrend pozwala na uzyskanie w czasie rzeczywistym dokładnych raportów obejmujących min. dane o maszynach z największymi wyciekami, maszynach z największymi dolewkami a także analizę trendów zużycia i kosztów przypadających na poszczególne punkty smarownicze. System zarzadzania produktami  FluidTrend wspomaga także procesy gospodarki odpadami (EHS) w zakresie wytycznych kontroli produktów do obróbki metali oraz kryteriów ich wymiany.

DANE DOSTĘPNE W SYSTEMIE FLUIDTREND

FluidTrend jest intuicyjnym i łatwym dla użytkownika w obsłudze portalem pozwalającym na szybkie generowanie raportów i trendów.  Stosując system FluidTrend i dane w nim dostępne, użytkownik może podejmować właściwe decyzje w zakresie aktywności związanej z gospodarką olejową i smarowniczą.

 • Kryteria zgodności
 • Wydajność
 • Analiza kosztów
KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA FLUIDTREND
 • Efektywne  zarządzanie i kontrola stanu produktów do obróbki metali: większa żywotność produktów, mniejsza ilość odpadów, mniejszy wpływ na środowisko.
 • Wzrost produktywności maszyn, redukcja kosztów operacyjnych:  lepsze wykorzystanie narzędzi i ich większa trwałość , redukcja przestojów i niższe zużycie produktów do obróbki metali
 • System przyjazny użytkownikowi zaprojektowany i zbudowany w technologii User Experience (UX)
 • Łatwa identyfikacja problemów poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji świetlnej.
 • Łatwe raportowanie i analiza kosztów, generowanie plików PDF do pobrania i wydruku
FluidTrend Mobile
FluidTrend Mobile

Operator za pomocą Mobilnego rejestratora skanuje kod QR punktu smarowniczego (POI) na maszynie, w tym momencie dane są rejestrowane w systemie FluidTrend.

FluidTrend Desktop

Dane te są następnie dostępne na dowolnym urządzeniu zalogowanym do systemu. Na podstawie tych danych system generuje raporty.

FluidTrend Services
EKRAN GŁÓWNY
TWÓJ SPERSONALIZOWANY EKRAN
 • Najistotniejsze dane po lewej stronie, nawigacja od lewej do prawej
 • Szybkie linki do innych obszarów systemu
 • Sposób szybkiego dodawania raportów do ekranu głównego.
 • Ikona pomocy, która poprowadzi przez funkcje bieżącej strony
 • Tryb ekranu, który automatycznie przesuwa wskazane raporty z pulpitu nawigacyjnego na pełny ekran.
FluidTrend Browser
FluidTrend Browser
MASZYNY / URZĄDZENIA
PALEC NA PULSIE
 • Prosty system sygnalizacji świetlnej, karty oznaczone kolorami pozwalają na szybkie przeszukiwanie i selekcję.
 • Karta maszyny wyświetla najbardziej istotne informacje, w tym: liczba dni od ostatniej wymiany, poziom bakterii, stężenie, poziom  pH
 • System ekranu  oparty jest na łatwej filtracji maszyn i urządzeń posegregowanych na wydziały i zakłady,
 • Zmiana widoku ekranu  – widok karty lub widok listy
STATUS MASZYNY
DANE HISTORYCZNE DLA DANEGO URZĄDZENIA
 • Określenie kosztów i wielkości dolewek do maszyny
 • Szczegółowa analiza danych wieloformatowych
 • Filtrowanie danych pozwalające na uzyskanie informacji z żądanego przedziału czasowego.
 • Kreowanie trendów dla wielu punktów smarowniczych (POI)
 • Tryb szybkiego generowania raportów w pliku PDF.
Browser
RAPORTY
NATYCHMIASTOWE GENEROWANIE RAPORTÓW W FORMACIE PDF DO POBRANIA I WYDRUKU
 • NATYCHMIASTOWE GENEROWANIE  RAPORTÓW W FORMACIE PDF DO POBRANIA I WYDRUKU
 • Możliwość porównania kosztów poprzez filtracje według produktu, urządzenia, lokalizacji
 • Możliwość porównania zużyć płynu na maszynę i produkt.
 • Generowanie raportów dotyczących wszystkich danych w zadanych przedziałach czasowych.
 • Informacje w postaci raportów i analiza trendów dostępne dla każdego przedziału czasowego.
 • Zwróć się z zapytaniem o wersję demo
 • Zapytania
FluidTrend Reports